Karapan Sapi 2

Gelar Pesona Budaya Madura

Karapan Sapi 2

Gelar Pesona Budaya Madura
Sang Atlet Sapi Siap Berlaga