Beranda Melawat Ke Tempat Suci Umat Budha Di Sarnath rp_AlidGauravMulagandhakutiVihara_zps6791208f.jpg

rp_AlidGauravMulagandhakutiVihara_zps6791208f.jpg

Stupa Sarnath AlidAbdul
Stupa Sarnath AlidAbdul